พะเยาเป็นจังหวัดที่เงียบสงบ วัดวาอารามมีมากมาย ให้มากราบไหว้สักการะ ประเพณีวัฒนธรรมยังคงไม่
เปลี่ยนแปลงมากนัก วิถีชีวิตเรียบง่าย บรรยากาศของกว๊านพะเยาโรแมนติก ที่เหมาะกับการพักผ่อนอย่างยิ่ง

 

โรงแรมที่พักในพะเยาราคาอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ ๕๐๐ บาทต่อคืน สะอาด คุณภาพการบริการอยู่ในระดับ
ดีทีเดียว เหมาะที่จะมาพักผ่อน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนานๆ บรรยากาศที่พักส่วนใหญ่เงียบสงบและ
บรรยากาศดี น่าพักอย่างยิ่ง 

 

อ.เมือง

โรงแรมพะเยาแกรนด์รูม

ที่ตั้ง: เข้าในสี่แยกป่าแดง ๙๐ (อยู่ติดด้านหลังโรงพยาบาลพะเยาราม)
เลขที่ ๑๔๕ หมู่ ๓ ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จ.พะเยา

โทรศัพท์ ๐-๕๔๔๘๔-๒๓๘-๙
มือถือ ๐๘-๑๘๘๒-๑๓๗๔
แฟกซ์ ๐-๕๔๔๘๔-๒๔๐
www.PYOGrandroom.com
มี Wi-Fi & Internet 24 hrs. free

 

 

 

 

โรงแรมพะเยาเกทเวย์
ที่ตั้ง: ถนนหะรินสุด
โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๑๑-๓๓๓

บัวรีสอร์ต (Bua Resort)

“มาถึงพะเยา คิดถึงเรา บัวรีสอร์ท” ห้องพักสะอาด อาหารอร่อย

ผ่อนคลายด้วยสนุ้กเกอร์คลับ ผับและคารโอเกะ, มีอาหารตามสั่งบริการ

ที่ตั้ง: 262 หมู่ 3 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โทรศัพท์: (๐๕๔) ๔๘๑๕๙๖ , ๔๘๑๘๕๕,
แฟกซ์ (๐๕๔) ๔๘๐๖๔๘

 

 

 

 

เฮือนพักจุ้มใจ๋
ที่อยู่ : ๓๗/๕-๖ถนนประสาท ตำบลเวียง อำเภอเมือง พะเยา

 

เรือนชมกว๊านโฮมสเตย์
ที่อยู่ : ๓๙ ถนนชายกว๊าน ตำบลเวียง อำเภอเมือง พะเยา
โทร. ๐๘-๑๐๒๖๒๒๔๔, ๐๘-๖๑๘๗๖๖๐๑

 

โรงแรมธารทอง ถนนดอนสนาม
โทร. ๐๕๔-๔๓๑๓๐๒, ๐๕๔-๐๓๑๓๔๒

 

โรงแรมพะเยานอร์ทเทิร์นเลค
ถนนรอบเวียงประตูชัย โทร ๐๕๔-๔๑๑๑๒๓, ๐๕๔-๔๘๑๕๓๘- ๙

 

โรงแรมวังทอง
ถนนพหลโยธิน โทร. ๐๕๔-๔๑๐๗๙๔, ๐๕๔-๔๘๒๔๗๒

 

โรงแรมวัฒนา
ถนนดอนสนาม โทร. ๐๕๔-๔๓๑๒๐๓, ๐๕๔-๔๘๑๑๐๖

 

โรงแรมเฉลิมศักดิ์
โทร.๐๕๔-๔๓๑๐๖๓, ๐๘-๑๐๒๕๙๑๐๔

 

บ้านพักศิริพันธ์
โทร. ๐๕๔-๔๓๑๓๑๙

 

พะเยาคอนโดเทล
โทร. ๐๕๔-๔๑๐๔๓๖, ๐๕๔-๔๘๑๔๓๕

 

เฟรนด์เฮ้าส์
โทร. ๐๕๔-๔๘๑๕๕๖

 

สงค์ศักดิ์
โทร. ๐๕๔-๔๘๑๙๓๒, ๐๕๔-๔๘๔๘๖๗

 

สวนสนบังกะโล
โทร. ๐๕๔-๔๓๑๕๗๑

 

โรงแรม 555
โทร. ๐๕๔-๔๘๒๕๓๔

 

 

—————————————————————————————————————————————

อ.ดอกคำใต้

ระยะทางไม่ไกลจากอ.เมือง จ.พะเยา เพียง ๑๕ กิโลเมตร ส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางผ่านไปยังอำเภออื่นๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งไม่ไกลนัก จะมีแต่เพียง อบต.บ้านสันโค้ง บ้านจำไก่ ที่จะมีบริการโรยตัวที่ผาเทวดา ที่พักจึงต้องติดต่อ อบต.ก่อนทุกครั้ง ดังนั้นใช้อ.เมืองเป็นฐานที่พักจะดีกว่า

 

 

—————————————————————————————————————————————
อ.ภูกามยาว

ไม่มีที่พัก ระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตรจากเมืองพะเยา จึงสะดวกที่จะมาพักในเมืองพะเยาดีกว่า

 

 

—————————————————————————————————————————————
อ.แม่ใจ

บ้านพักโฮมเสตย์ในหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเมี่ยน (เย้า)
ติดต่อล่วงหน้าทุกครั้ง
โทร. ๐๘-๖๑๙๘๖๒๖๙, ๐๘-๙๕๕๙๖๗๕๓, ๐๘-๙๕๖๐๗๓๗๗

 

 

—————————————————————————————————————————————
อ.จุน

เป็นเมืองทางผ่าน ที่พักควรจะใช้ที่อ.เมือง อ.เชียงคำ หรือ อ.ปง ขึ้นอยู่กับว่าจะสะดวกในการเดินทางเส้นทางไหนนั่นเอง

 

 

—————————————————————————————————————————————
อ.เชียงคำ

เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในพะเยา มีอาณาเขตบางส่วนติดต่อกับประเทศลาว มีสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนามากมายและเป็นเส้นทางไปจ.น่าน จ.เชียงราย ได้สะดวกอีกเส้นทางหนึ่ง ที่พักจึงมีเพียงพอกับนักท่องเที่ยวและนักเดินทาง

 

 

 

บัวขาว รีสอร์ท
ที่อยู่ ๑๕๗ หมู่ ๙ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
โทร. ๐๘-๐๒๒๔๗๔๕, ๐๘-๑๐๒๔๖๑๓๑, ๐๕๔-๔๕๑๐๘๙, ๐๕๔-๔๑๖๐๓๓

 

 

บัวทองรีสอร์ท
ที่อยู่ ๒๐๕ หมู่๑ ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
โทร ๐๕๔-๔๕๒๘๓๑, ๐๘-๑๗๒๔๕๔๘๒

 

 

บ้านลัดดาวัลย์
ที่อยู่ ๒๒๘ หมู่ ๓ ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
โทร. ๐๕๔-๔๕๔๒๒๙, ๐๘-๗๑๗๘๙๙๓๔
www.laddawanresort.ispace.in.th

 

 

ชมตะวันรีสอร์ท
๑๘๔ หมู่ ๑ วังเค็มเก่า ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
โทร. ๐๕๔-๔๕๒๓๙๐, ๐๘-๙๕๖๐๗๕๙๖
บริการ ๒๔ ชม.

 

 

ลานคำรีสอร์ท
บริการ ๒๔ ชั่วโมง เข้าซอยข้างโลตัส ๓๕๐ เมตร
โทร. ๐๕๔-๔๕๒๕๙๓, ๐๘-๕๗๑๒๒๗๙๔,
๐๘-๖๖๗๒๗๓๗๔, ๐๘-๔๔๖๖๕๗๓๓

เชียงคำโฮเต็ล
ที่อยู่ : ๖๖ หมู่ ๑๓ ถนนพิศาล ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
โทร. ๐๕๔-๔๕๑๗๗๑

 

 

เชียงคำเกสท์เฮาส์
๒๗๔ หมู่ ๔ ถนนสิทธิประชาราษฏ์ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
โทร. ๐๕๔-๔๕๑-๕๘๘ ถึง ๙, ๐๕๔-๔๑๖๒๔๐

 

 

เชียงคำการ์เดนรีสอร์ท
๘๘ หมู่ ๒ ต. หย่วน อ. เชียงคำ จ. พะเยา
โทร. ๐๕๔-๔๕๑๔๕๓

 

 

เชียงบานรีสอร์ท
๒๗๙ หมู่ ๑๐ ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
โทร. ๐๘-๑๙๕๒๒๐๗๑, ๐๘-๖๖๕๗๕๘๓๙

 

 

โรงแรมเชียงคำ
โทร. ๐๕๔-๔๘๑๘๙๓, ๐๕๔-๔๓๑๖๔๐

 

 

 

—————————————————————————————————————————————
อ.ภูซาง

มีตลาดนัดการค้าชายแดนไทย-ลาว บ้านฮวก มีอุทยานแห่งชาติภูซาง ที่พักจึงมีรองรับตามลักษณะของพื้นที่ โฮมเสตย์บ้านฮวก มีประมาณ ๕ แห่ง บรรยากาศแบบชาวบ้าน สอบถามได้ที่ร้านขายผ้าทอพื้นเมืองได้ทุกร้าน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน จะทราบถึงที่ตั้งของโฮมเสตย์ ที่บ้านฮวก อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

 

 

 

โฮมเสตย์บ้านฮวก
ติดต่อที่คุณคำยง จันผล
โทร. ๐๘-๖๑๙๓๗๔๗๓

 

 

เรือนไม้ไผ่รีสอร์ท
ถนนสายสบบง บ้านฮวก
โทร. ๐๕๔-๔๑๖๐๙๑, ๐๘-๙๕๕๘๔๕๕๓

ภูซางเฮือนไทยรีสอร์ท
บ้านสบบง ถนนสายบ้านสบบง บ้านฮวก
โทร. ๐๘-๑๖๗๒๒๐๖๒

 

บ้านพักอุทยานแห่งชาติภูซาง
มีบ้านพักเป็นหลัง มีเตนท์บริการให้เช่าและมีที่กางเตนท์ ค่าธรรมเนียมบริการหรือเช่าจองบ้านพัก
โทร. ๐๒-๕๖๒๐๗๖๐, ๐๕๔-๔๐๑๐๙๙

 

 

—————————————————————————————————————————————
อ.ปง

 

 

ภูเพียงดาวรีสอร์ท
ที่อยู่ ๙๙ หมู่ ๑ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา ๕๖๑๔๐
โทร. ๐๘-๑๘๑๓๙๔๑๐, ๐๘-๔๙๑๓๙๑๓๑
www.phupheangdao.makewebeasy.com

ภูลังการีสอร์ท
ตั้งอยู่บนถนนสายเชียงคำ อ.สองแคว จ.น่าน
โทร. ๐๘-๖๑๙๑๐๒๙๑

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
มีทั้งเตนท์ให้เช่า มีบ้านพักไว้บริการ ควรติดต่อล่วงหน้า
สอบถามได้ที่โทร. ๐๕๔-๔๐๑๐๒๓

 

 

บ้านพักในวนอุทยานภูลังกา
มีบ้านพัก ๖ หลัง มีที่กางเตนท์และมีเตนท์ให้เช่า
ติดต่อจองที่พักได้ที่ โทร. ๐๕๔-๔๐๑๑๐๐,
๐๘-๑๘๘๓๐๓๐๗

—————————————————————————————————————————————
อ.เชียงม่วน

 

 

คันทรีโฮม
๓๗๑ หมู่ ๑ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
โทร. ๐๕๔-๔๙๕๒๓๕, ๐๘-๔๖๗๔๑๐๑๓, ๐๘-๑๙๑๖๘๗๔๖

 

 

พี & พี เฮาส์
บริการ ๒๔ ชั่วโมง บ้านป่าซางคำ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
โทร. ๐๕๔-๔๙๕๑๖๖, ๐๘-๖๐๐๑๒๐๑๑

 

 

บ้านพักในอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
มีเตนท์ให้เช่า มีบ้านพักไว้บริการ
ติดต่อจองบ้านพักได้ที่ โทร. ๐๒-๕๖๒๐๗๖๐,
๐๕๔-๔๘๙๒๐๒

 

 

บ้านสวนมณฑาทอง
๒๗๗ บ้านหล่ายทุ่ง (ซ.๔) ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
โทร. ๐๘-๔๓๖๔๒๔๗๔, ๐๘-๑๔๐๑๔๕๕๓